May 12, 2015

यो देशयो देश
मेरो स्वत्व हो
र सतीत्व हो
यो देश मेरो अस्तित्व हो

मेरो विश्वाश हो
र आष्था हो
यो देश मेरो धर्म हो

मेरो माटो हो
र मुटु हो
यो देश मेरो धड्कन हो

मेरो गुञ्जन हो
र गुनगुन हो
यो देश मेरो प्रार्थना हो

मेरो उचाई हो
र गहिराई हो
यो देश मेरो बिस्तार हो

मेरो ईज्जत हो
र पहिचान हो
यो देश मेरो स्वाभिमान हो

मेरो जोश हो
र कोमलता हो
यो देश मेरो भावुकता हो

मेरो भाग्य हो
र रोजाई हो
यो देश मेरो रहर हो

मेरो सीमा हो
र सीमाहीनता हो
यो देश मेरो उडान हो

मेरो साधना हो
र सिद्धि हो
यो देश मेरो तपस्या हो

मेरो प्रस्थान हो
र गन्तब्य हो
यो देश मेरो यात्रा हो

मेरो विश्वाश हो
र आष्था हो
यो देश मेरो धर्म हो

मेरो स्वत्व हो
र सतीत्व हो
यो देश मेरो अस्तित्व हो ।
----------------------------------------

No comments:

Post a Comment