May 09, 2014

सजाय


सरकारले बिजुली, स्कूल, लीक बनाएन
जनतालाई यो देशको मालिक बनाएन

हार्नु र झर्नुको पनि सीमा हुन्छ नि यार!
नियतिले जीतलाई हाम्रो नजिक बनाएन

जुन अनुहार देखेपनि वाक्क-दिक्क लाग्छ
यार! भगवानले यौटै नेता ठिक बनाएन

यै तमाशा देखाएर सजाय दिनुथियो शायद
कुनै हुरीले पनि मलाई शालिक बनाएन