July 01, 2018

काउँरेडको बिहे

काउँरेड हावामा मुड्की बजारेर उभिनुभयो
जन्तीलाई कालो चिया र बिस्कुट दिनुभयो
बिहे त जनवादीनै गर्नु भएको हो काउँरेडले
दाइजोमा सय तोला सुन कसरी लिनुभयो ?