December 02, 2019

अपराध

प्रत्येक पल यहाँको कहर हो
यहाँको हावा आफैंमा जहर हो
ज्यूँदो हुनु अपराध हो यहाँ
यो मूर्दाहरुको शहर हो !
(२०७३, फाल्गुन २०)

No comments:

Post a Comment